Informacijska varnostna politika

Krovni dokument informacijske varnosti podjetja

Za ohranitev stabilnosti, preprečitev izgube podatkov ter zmanjšanje ranljivosti do večine kibernetskih groženj je ključno, da se pri informacijski varnosti deluje premišljeno in proaktivno.

To presega zgolj nabavo najsodobnejše IT-opreme. Pomemben je strateški pristop in celostna ureditev informacijskega okolja, ki je v skladu s predpisi.

Vse več organizacij se zaveda tega pomena, kar se kaže v povečanem zanimanju za proaktivne obrambne strategije. Pri vlaganju v kibernetsko varnost organizacije pristopajo premišljeno, z mislijo na razmerje med vrednostjo investicije ter potencialno škodo, ki jo lahko povzroči varnostno tveganje.

Preprečitev potencialne škode je eno glavnih gonil pri investiranju v kibernetsko varnost, in to je bistvo Informacijske Varnostne Politike.

IVP je dokument, ki izraža odnos organizacije do podatkov, s katerimi upravlja.

Kaj je informacijska varnostna politika (IVP)?

IVP je dokument, ki izraža odnos organizacije do podatkov, s katerimi upravlja. To vodi k varnosti informacijskega okolja in njegovih sredstev na vseh ravneh. IVP vsebuje pravila, priporočila in procese, ki so v skladu z zahtevami za zagotavljanje višje kibernetske varnosti.

Prav tako določa jasna in natančno opredeljena navodila o tem, kaj je v organizaciji dovoljeno in kaj ni.

Poudarja tudi pravila in dolžnosti uporabnikov in vzdrževalcev informacijskega sistema ter pogoje za priključitev zunanjih deležnikov organizacije na informacijski sistem

Namen in cilj informacijske varnostne politike?

Namen uvedbe IVP je povečati raven varnosti informacijskih sistemov in pripadajočih sredstev, ki so vključeni v poslovne procese organizacije. To zagotavlja skladno in stabilno delovanje vseh deležnikov IT okolja organizacije.

Dokument IVP je pomemben korak k močni varnostni drži organizacije. Ima ključno vlogo pri zagotavljanju odličnosti na področju kibernetske varnosti in pri doseganju strategij organizacije.

Informacijska varnostna politika raste in se razvija skupaj z organizacijo, prilagaja se trenutnim zahtevam kibernetske varnosti in potrebam organizacije.

Kaj pridobimo z uvedbo IVP v podjetje?

Uvedba IVP v podjetje prinese več koristi, in sicer:

  • Izboljšana varnost informacijskega okolja in njegovih sredstev.
  • Povečana informacijsko-varnostna ozaveščenost zaposlenih, z dodeljenimi vlogami in odgovornostmi po posameznih področjih znotraj organizacije.
  • Zagotavljanje nemotenega poteka poslovnih procesov, tudi v primeru večjih incidentov ali izrednih dogodkov.
  • Uvedba dobre prakse varovanja poslovnih in osebnih podatkov.

 

Dosledno upoštevanje in izvajanje informacijske varnostne politike zagotavlja organizaciji učinkovito obvladovanje informacijske varnosti in njenih sredstev v smislu zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti, vrednosti in ohranjanja integritete. To dosežemo le, če vsi delujemo skladno z vnaprej določenimi pravili in smernicami.

Razmislite o koristih, ki jih prinaša uvedba IVP v vaše podjetje.

Boljša varnost, učinkovitejši procesi in zaščita pomembnih informacij so le nekateri od njih.

Če želite izvedeti več o tem, kako lahko IVP pomaga vaši organizaciji, nas kontaktirajte preko obrazca. Z veseljem vam bomo pomagali oblikovati IVP, ki bo optimalno služil vašim potrebam.