Tag: obvladovanje poslovnih tveganj

Je uvedba Disaster Recovery Plana (DRP) res finančno zahtevna?