Študija primera:  Migracija celotnega IT okolja v oblak v zgolj 2 urah! 

Kako smo za našega naročnika, ki deluje v turizmu in upravlja verigo hotelov izvedli digitalno preobrazbo z izjemno migracijo njihovih IT sistemov v Microsoft oblak Azure.

V današnjem digitalnem okolju se podjetja soočajo z izzivi, kot so vzdrževanje visoke razpoložljivosti in varnosti svojih informacijskih sistemov. V tej študiji primera bomo predstavili izzive, različne omejitve in možnosti izvedbe ter kako smo prišli do rešitve pri selitvi IT sistema iz lokacije pri naročniku (On Premise) v oblačno rešitev Azure. 

Naročnik se je soočal s težavami (stroški vzdrževanja in zagotavljanja visoke razpoložljivosti) podatkovnega centra, ki je bil lociran na eni izmed njegovih fizičnih lokacij, kar je predstavljalo tveganje za delovanje celotnega informacijskega okolja zaradi morebitnih tehničnih težav ali varnostnih groženj.

V ta namen so se obrnili na nas, da zanje najdemo rešitev, ki bo zagotovila visoko razpoložljivosti, varnost ter stabilnost informacijskega okolja, neodvisno od fizične lokacije. 

Predstavitev izziva: –> postavitev celotne produkcije mora biti urejena tako, da bo zagotavljala delovanje v visoki razpoložljivosti in bo narejena v kratkem času!

V naročnikovem informacijskem okolju je bilo 5 strežnikov, ki so bili locirani v data centru na lokaciji enega izmed hotelov. Vse ostale lokacije so bile preko VPN-ja povezane do tega data centra, kar jim je omogočalo uporabo glavnega produkcijskega okolja OPERA in delovanje POS sistema – MICRO sistem.

Ta glavna lokacija s celotno produkcijo, ki je bila locirana v enem izmed hotelov, je bila v grozdu  (ang. cluster) visoke razpoložljivosti. To pomeni, da bi ob potencialnem nedelovanju enega strežnika, delovanje prevzel drugi strežnik, kar bi še naprej omogočilo nemoteno zagotavljanje visoke razpoložljivosti.

Težave, ki bi lahko nastale v tej obstoječi konfiguraciji:

Ob prekinjeni interneti povezavi na centralni lokaciji HQ, bi pomenilo, da noben hotel ne bi mogel dostopati do produkcije ob varnostnem incidentu v enem izmed hotelov ali v HQ. 

V tem primeru bi bilo potrebno prekiniti povezave z vsemi hoteli in počakati, da se težava odpravi. Ko bi bile te povezave prekinjene na vseh lokacijah bi bilo delovanje hotelov okrnjeno, kar zanje (predvsem v špici turistične sezone) lahko pusti resne posledice v obliki izpada finančnih sredstev, upada ugleda in zaupanja. 

V izogib tem težavam je bila potrebna postavitev celotne produkcije tako, da bo zagotavljala delovanje v visoki razpoložljivosti, kar je  pomenilo, da se ne sme nahajati na nobeni od lokacij, kjer se nahajajo hoteli.

Dokaz koncepta pred migracijo

V sodelovanju z Microsoftom smo najprej vzpostavili “dokaz koncepta”, ki je vključeval vse strežnike, procese in omrežje, ter začeli s testno migracijo. Testiranje je bilo ključno za potrditev koncepta in je predstavljalo velik izziv, še posebej zaradi SUBNETA, kjer je bila locirana celotna produkcija. VPN povezave iz hotelov so bile usmerjene na centralno lokacijo (HQ), kar je zahtevalo natančno načrtovanje omrežne topologije v oblaku Azure.

Izvedba migracije

Na dan migracije smo začasno ugasnili produkcijo za dogovorjenih 2 uri, med katerimi so zaposleni opravljali delo ročno. Izvedli smo rekonfiguracijo VPN IPsec Site-to-Site in prestavili produkcijo iz lokalne lokacije v Azure Cloud. Zagotovili smo DNS resolving in posodobili AD avtentikacijo, s čimer je bil “dokaz koncepta” potrjen in omogočen prenos ostalih lokacij.

Uporabili smo orodje Microsoft Azure, ki omogoča repliciranje virtualnih mašin na nivoju Hypervisorja v Azure oblaku. S “snapshotom” izvornega okolja smo izvedli polno skaliranje in prenesli začetno verzijo v oblak. Delta sinhronizacija 1,5 TB produkcije je trajala 30-45 minut.

Na vsaki lokaciji smo vzpostavili VPN povezavo do Azure oblaka in ponastavili SUBNET, da se ni več usmerjal na primarno konfiguracijo, temveč na Azure oblak. Ko je bila delta ustvarjena, smo preverili pravilnost usmeritev in prehajanje podatkov, nato pa v oblaku zagnali celotno produkcijo, s čimer smo uspešno zaključili migracijo.

Pozitivni vidiki opravljene migracije:

– Visoka razpoložljivost je zagotovljena na več nivojih, vključno z virtualnimi strežniki in mrežo.

– Kibernetska varnost je neprimerljivo višja (ob upoštevanju, da je pri uporabi oblačnih storitev potrebno poskrbeti za visoko stopnjo varnosti).

– Celotna produkcija, vključno z licenčnim modelom, je bila nespremenjeno preseljena iz lokacije “On Premise” v oblak Azure Cloud.

Negativni vidiki opravljene migracije:

– Praktično jih ni, razen dejstva, da do produkcije od tega trenutka dalje ni več fizičnega dostopa.

Zaključek:

Projekt migracije je bil izjemno kompleksen, priprava na opisani projekt je trajala več mesecev, medtem ko je bila sama izvedba opravljena v manj kot dveh urah. V proces, predvsem v pripravo, je bilo vloženih približno 100 strokovnih ur.

Migracija v oblak prinaša podjetjem različne prednosti, vendar je učinkovitost migracije odvisna od specifičnih potreb in okoliščin posameznega podjetja. Ta premik je bil za naročnika ključen korak v procesu digitalizacije poslovanja, saj je omogočil izboljšano delovanje, enotno poslovanje in večjo učinkovitost tako v centralnih pisarnah kot tudi v vseh hotelih.

Migracijo priporočamo podjetjem, ki si zaradi kompleksnosti obstoječega virtualnega ali strežniškega okolja ne morejo privoščiti ponovne konfiguracije, se soočajo z zmanjšano učinkovitostjo poslovanja, povečanimi varnostnimi grožnjami za kritične podatke in hkrati potrebujejo višjo stopnjo digitalizacije svojega poslovanja.

Delite objavo:

Zadnje objave

Študija primera: Preprečena spletna prevara v sektorju turizma

Kako je pomanjkljiva kibernetska zaščita podjetje stala 100.000 evrov?

Preverite kako je pomanjkljiva kibernetska zaščita podjetje stala 100.000 evrov...

Kako smo uspešno zagotovili celovito IT podporo za največji športni dogodek leta za mlade v Evropi?

Preverite kako smo uspešno zagotovili celovito IT podporo za največji športni dogodek leta za mlade v Evropi...